V současné době se věnuji už jinému projektu a to:

Projekt Slovanská košile

Je zaměřen na obnovení slovanské tradice,
konkrétně na evropskou slovanskou kulturní a duchovní tradici.
Slovanská kultura byla záměrně potlačena v průběhu Velké Moravy
a na tyto území byla násilně zavedena tzv. západní kultura.
Více o souvislostech prolínání a „střetu“ západní a východní kultury je na: www.slovanskakosile.cz

CHARAKTERNÍCTVO - prastaré umění Kazaků (charakterníků)

Charakterníci dobře znali stavbu a potenciál lidského těla a vědomí. Uměli obojí po důkladném výcviku používat.
Uchovávali v rámci všech slovanských národů důležité vědomosti pro přežití své RASY.
Do tohoto umění patří i obdoba čínského Feng Shui. Podstatný rozdíl je však v tom, že slovanský způsob stavění domu
patřil k výsostnému pradávnému umění našich Předků - ne cizích
.
Konec podnikání ve Feng Shui