V současné době se věnuji už jinému projektu a to:

Projekt Slovanská košile

Je zaměřen na obnovení slovanské tradice,
konkrétně na evropskou slovanskou kulturní a duchovní tradici.
Slovanská kultura byla záměrně potlačena v průběhu Velké Moravy
a na tyto území byla násilně zavedena tzv. západní kultura.
Více o souvislostech prolínání a „střetu“ západní a východní kultury je na: www.slovanskakosile.cz
Konec podnikání ve Feng Shui